Documenten aanleveren

De upload kan variëren van 20 tot 60 seconden, afhankelijk van bestandsgrootte en hoeveelheid.

Documenten aanleveren

Voordat we beginnen

Persoonlijke gegevens

Financiele gegevens

Bijzondere uitgaven

Overige vragen

Borgsteller

Let op!

Zorg ervoor dat u, voordat u met het formulier begint, de volgende zaken klaar heeft staan (in PDF formaat of als hoge resolutie jpg/jpeg of png van maximaal 8mb):

 • Verhuurdersverklaring indien u in een huurwoning woont.

 • Bankafschriften van de afgelopen maand (alleen van uw inkomen).

 • Kopie van de voor en achterkant van uw legitimatie (graag afschermen volgens de AVG, anders nemen wij dit niet in behandeling).

 • Kopie van uw bankpas (van de borgsteller is geen kopie bankpas nodig).

 • Bankafschriften van uw inkomen en van uw eventuele BKR betalingen.

 • BKR uitdraai/print screen.

Bij loondienst:

 • Werkgeversverklaring welke niet ouder is dan 1 maand.

 • Indien de werkgever geen werkgeversverklaring verstrekt, bijvoorbeeld omdat het dienstverband nog niet is begonnen, de arbeidsovereenkomst en de volledige contactgegevens van de desbetreffende persoon binnen het bedrijf.

 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden. Indien het dienstverband korter is dan 3 maanden graag alleen de loonstroken die uitgegeven zijn door werkgever.

Bij zelfstandige werkzaamheden:

 • Digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, welke niet ouder is dan 1 maand. 

 • Indien beschikbaar de meest recente jaaropgave.

 • Indien beschikbaar de loonstroken van de afgelopen 3 maanden.

 Studerend:

 • Bevestiging van de toelating op uw opleiding.

 • Bevestiging dat u duo ontvangt.

 • Wanneer u stage loopt, een bevestiging van het bedrijf.

Bij een uitkering:

 • Bevestiging van UWV.

 • Overzicht van uw UWV.

Gepensioneerd:

 • Overzicht van uw pensioen.

Indien u een bewindvoerder heeft:

 • Kopie van de overeenkomst met uw bewindvoerder.

Indien u een garantsteller heeft:

Indien u gebruikmaakt van een garantsteller, dient u ervoor te zorgen dat deze persoon dit document volledig invult en ondertekent, en u zult dit document moeten uploaden als PDF of afbeelding als u een garantsteller heeft.

Ten slotte:

Afhankelijk van het aantal geüploade bestanden kan het even duren voordat het formulier is verstuurd. Uw aanvraag word niet in behandeling genomen als er documenten missen.