• Juistwonen

    Privacy verklaring

Privacy verklaring

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Juistwonen en ziet alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Identiteit Juistwonen

Juistwonen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Juistwonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56483430. Juistwonen is gevestigd en kantoorhoudend op de Terbregse Rechter Rottekade 178, 3055 XH, Rotterdam en bereikbaar via het e-mailadres info@juistwonen.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Juistwonen kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door jouw inschrijving via de website of door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Juistwonen op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Juistwonen optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Juistwonen plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden. 


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Juistwonen kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Juistwonen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Juistwonen verstrekt. Juistwonen kan de volgende persoonsgegevens verwerken, die onder te verdelen zijn in 2 fases:

  • Fase 1; de verkennende fase: contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonvoorkeuren en inloggegevens.

  • Fase 2; zodra je na een bezichtiging concrete interesse hebt in een huurwoning: in dat geval vragen wij aanvullende gegevens, zoals je huidige adres, gegevens van je evt. verhuurder, een kopie paspoort (zonder foto en BSN), inkomensgegevens (salarisstroken, arbeidsovereenkomst en bankafschriften waarop salarisstorting is weergegeven), jouw bankrekeningnummer, een verhuurdersverklaring en/of hypotheekverklaring.

  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Juistwonen gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om jou via e-mail of telefonisch te voorzien van het aanbod aan huurwoningen, toegespitst op jouw wensen. Daarvoor hebben we jouw contactgegevens nodig, bijvoorbeeld bezichtigingen te plannen, en vragen we naar jouw woonvoorkeuren, zoals de soort woning waarnaar je opzoek bent, evt. interieurwensen, gewenste aantal slaapkamers en je maximale huurprijs.

Indien je een geschikte woning hebt gezien en ons laat weten dat je in aanmerking wenst te komen voor de woning, hebben wij diverse aanvullende gegevens nodig ter voorbereiding op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld nadere gegevens over jezelf, zoals je huidige adres en een kopie van je paspoort, maar ook je inkomensgegevens. Aan de hand van je inkomensgegevens zal Juistwonen een inschatting maken of je de huurprijs daadwerkelijk kunt betalen. Daarvoor werken we ook samen met een kredietinformatiebureau.

Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten, voor het verbeteren van de diensten en producten en zo nodig voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

 

Juistwonen kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Voor ontvangst van de nieuwsbrief dien je je in te schrijven. Wanneer je op enig moment besluit dat je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen (bijvoorbeeld omdat je een huurwoning hebt gevonden), dan kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Juistwonen kan je persoonsgegevens delen met aan Juistwonen gelieerde ondernemingen en haar opdrachtgevers, veelal de verhuurders c.q. woningeigenaren. Zij willen uiteraard weten wie als huurder fungeert of zal fungeren voor hun woning. Zij hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij dat jij de huur maandelijks kan voldoen. Om te onderzoeken of je voldoende financiële draagkracht hebt, werken wij samen met een kredietinformatiebureau. Om hen in staat te stellen deze eenmalige creditcheck te voldoen, vragen wij jouw toestemming om aan hen jouw volgende persoonsgegevens te verstrekken: initialen, achternaam, geboortedatum, huisnummer en postcode. Het kredietinformatiebureau dient zich uiteraard volledig te houden aan de op haar rustende privacy verplichtingen.

Tot slot delen wij, zodra je hiervoor toestemming hebt gegeven, jouw contactgegevens met een partner die jou gaat helpen over G/W/L en TV- en internetaansluitingen. Dat is wel zo makkelijk!

Juistwonen kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Juistwonen rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Juistwonen heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving, zoals het aangaan van verwerkersovereenkomsten.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Juistwonen bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Juistwonen over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@juistwonen.nl kan je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Juistwonen, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. Juistwonen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Juistwonen of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Juistwonen neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Juistwonen via info@juistwonen.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Juistwonen omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@juistwonen.nl.